Huvudsaken

Huvudgavlar, ett begrepp som kan omfatta en del. Kanske tänker man på gavlar för ett hus. Vilket då väcker frågan vilken som skall ses som huvud då. Vilket bör vara den gaveln där entrédörren finns. Nu är väl språkbruket kanske lite oftare använt när man tänker på sängar. Och då åt det hållet där man brukar ha huvudet.