Folk

och Försvarskonferensen började väl inte allt för lysande första dagen när det seglar upp bråk om hur statsministern uttrycker sig om eventuella framtida hot mot Sverige. Hot har i princip alltid funnits mot landet, bara en fråga om hur allvarliga de har varit. Men klart har man ägnat åtskilliga år att rusta ned försvaret även det civila så vill man naturligtvis inte tillstyrka att det kan finnas hot mot landet. För gör man det så har man sagt att ens egna tidigare beslut var felaktiga.

Flytt

Det här med att flytta är inte alltid den mest trevliga sysselsättningen. Lite beroende på förstås varifrån man flyttar och till vad. Nu är marknaden för lägenhetsköp på väg upp lite smått i Stockholm efter en tids nedgång med anledning av amorteringskraven. Så man kan räkna med en ökande flyttkarusell framöver. Så blir till för de som tänker flytta att leta rätt på en vettig flyttfirma.