Företagande

År 2018 lade Sverige till mer än 70 000 nystartade företag i Sveriges befintliga lista över 1 miljon registrerade företag. Svenska företag verkar gå bra, men man bör komma ihåg att vissa företag i Sverige också stänger varje år. Det kan vara enskilda företag eller handelsföretag som har annullerats, aktiebolag som står inför konkurs, tvångslikvidation, frivillig likvidation etc. Om beslutet fattas frivilligt är det inte nödvändigtvis svårt att stänga företaget. När det gäller konkurs och obligatorisk avveckling av ett aktiebolag finns det inget att göra om det inte kan undvikas, men när det gäller frivillig likvidation finns det många olika sätt att välja mellan.

Snabbare

Snabbare intäkter är nu mer och mer aktuellt för många företag för att säkerställa sitt kassaflöde i en sviktande konjunktur.
Några metoder att öka det är att korta ned betalningstiden för kundfakturor inte alltid dock en speciellt populär åtgärd. Ett annat mer effektivt sätt kan vara att anlita någon form av fakturaservice och helt slippa all hantering omkring det där med fakturor och påminnelser av obetalda fakturor. Dessutom brukar företag normalt reagera lite snabbare när de ser att det är ett externt företag som hanterar fakturorna.