Företagande

År 2018 lade Sverige till mer än 70 000 nystartade företag i Sveriges befintliga lista över 1 miljon registrerade företag. Svenska företag verkar gå bra, men man bör komma ihåg att vissa företag i Sverige också stänger varje år. Det kan vara enskilda företag eller handelsföretag som har annullerats, aktiebolag som står inför konkurs, tvångslikvidation, frivillig likvidation etc. Om beslutet fattas frivilligt är det inte nödvändigtvis svårt att stänga företaget. När det gäller konkurs och obligatorisk avveckling av ett aktiebolag finns det inget att göra om det inte kan undvikas, men när det gäller frivillig likvidation finns det många olika sätt att välja mellan.

Lämna ett svar