Synbar

Är du synlig där du skall vara det? Frågan kan ställas till de som på något sätt önskar att profilera sin verksamhet på nätet på något sätt. Metoderna är många allt ifrån det traditionella som att annonser i nättidningar till att aktivera sig i det som kallas för SMO. Nej inte det som SMO som betyder skydd mot olyckor utan det här. Ett liten förkortning för att finnas med överallt där folk finns och letar efter information eller interagerar för den delen.
I det övergripande begreppet finns också olika typer av kataloger där företag mer eller mindre. kostnadsfritt kan få en enkel eller mer omfattande beskrivning av sitt företag. Lite som en telefonkatalog på nätet med andra ord. Några exempel här och här.
Nyttan kan alltid diskuteras men det är onekligen ett sätt att profilera sig på så många kanaler det går.