Folk

och Försvarskonferensen började väl inte allt för lysande första dagen när det seglar upp bråk om hur statsministern uttrycker sig om eventuella framtida hot mot Sverige. Hot har i princip alltid funnits mot landet, bara en fråga om hur allvarliga de har varit. Men klart har man ägnat åtskilliga år att rusta ned försvaret även det civila så vill man naturligtvis inte tillstyrka att det kan finnas hot mot landet. För gör man det så har man sagt att ens egna tidigare beslut var felaktiga.

Dramat

Inte över än. Dramat om Grekland och euron lär pågå ett bra ta till i framtiden. Även om temporära problem löses lär vi få dras med eländet i åtskilliga år framåt. Sedan kommer resten av länderna som inte klarar av att hålla ordning på sin ekonomi.